مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها

Big Fun

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد . زبان آموزان نيز هم زمان به بهبود و يادگيري مهارت ها و انجام پروژه هاي جذاب و خلاق پرداخته و در مورد رياضيات، خواندن و نوشتن ، ارزش ها و محيط پيرامون خود مباحث بسياري را ياد مي گيرند. برنامه هاي درسي گام به گام همراه با صفحات کامل کتاب دانش آموز، مروري کلي بر محتواي پيش رو و موارد آموزشي موردنياز را ارائه مي دهد. دروس شامل سه مرحله مي باشند: پيش، حين و پس از مطالعه صفحه مورد نظر. همچنين، بخش Letters to parents براي والدين تشريح مي نمايد که کودکان اکنون در حال فرا گيري چه مطالبي هستند. اين مجموعه داراي کتاب کار ، کتاب دانش آموز، CD MP3، DVD فيلم که شامل سه بخش به شرح زير است: 1. آهنگ هاي تصويري2. انيميشن 3. ويدئوي تمام داستان هاي کتاب وهمچنين کتاب راهنماي معلم است. يکي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فرد اين کتاب، وجود بخشي به نام Show Time براي هر درس در انتهاي کتاب است که مرور تمام مطالب آن درس بصورت جذاب و سرگرم کننده و از طريق بازي و نمايش است. معلم مي تواند از اين بخش به عنوان روشي براي ارزيابي ميزان يادگيري زبان آموزان در واقع به عنوان آزمون پايان ترم استفاده کند. ويژگي ديگر اين کتاب که در کتاب هاي ديگر وجود نداشت، وجود کارنامه در انتهاي کتاب است. در آخر بايد خاطر نشان کرد که رويه اين کتاب به گونه اي است که گويا کودکان، از لحاظ گفتاري، شنيداري همراه با تمرين و تکرار، درحال فراگيري زبان مادري خود هستند. حال چرا بايد Big Fun را انتخاب کنيم؟ زيرا بايد زبان آموزان خود را در روند يادگيري متمرکز نگاه داريم. اين کتاب با ارائه کليپ هاي صوتي و تصويري و همچنين فعاليت هاي سرگرم کننده روند يادگيري شما را پيوسته به پيش مي راند. روش يادگيري يکپارچه زبان و محتوا CLIL ، با استفاده از موضوعات منوط به nature در فصل هاي Amazing زبان آموزان را به چالش کشيده و محيط خارجي واقعي را در کلاس درس شبيه سازي مي کند. همچنين، فايل هاي صوتي اين کتاب شامل مباحث واژگان، گفتگوها، روايت ها و آهنگ هاي زبان اصلي و آوازهايي براي لذت بردن هرچه بيشتر دانش آموزان در حين يادگيزي زبان است. به ازاي هر درس 10 آهنگ وجود دارد که يادگيري را جذاب تر نموده و داستان هايي متحرک و پويا را در Little Books همراهي مي کند. زيرا زبان آموزان هنوز بر زبان بومي خود به طور کامل مسلط نيستند با استفاده از آهنگ ها، آوازها و گفتگوهاي ساده، کودکان با اينکه هنوز بر زبان مادري خود مسلط نيستند، ياد خواهند گرفت که چگونه همانند زبان بومي خود، انگليسي را بياموزند. بايد چيزهاي بيشتري جز صرفا زبان انگليسي را آموزش دهيم با استفاده و بکارگيري بازي ها، آهنگ ها، آوازها، و موارد بنيادي ديگري که براي آموزش مهارت هاي زبان موثرند، دانش آموزان تفکر انتقادي و حل مسئله، خلاقيت، تعامل و ارتباط با ديگران، که از موارد آموزش کاربردي قرن بيست و يکم است را فرا خواهند گرفت. بعد از مجموعه BIG FUN مي توان مجموعه BIG ENGLISH از همين نويسنده يا مجموعه هاي ديگر را تدريس کرد.
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب معلم Big Fun 3 Teachers book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

قیمت: 25,000 تومان

کتاب معلم Big Fun 2 Teachers book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

کتاب معلم Big Fun 1 Teachers book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

قیمت: 25,000 تومان

کتاب کار Big Fun Reading and Writing Workbook

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

کتاب آموزشی کودکان Big Fun 3 Student Book & Work Book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

قیمت: 140,000 تومان

کتاب آموزشی کودکان Big Fun 2 Student Book & Work Book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .

 

قیمت: 140,000 تومان

کتاب آموزشی کودکان Big Fun 1 Student Book & Work Book

فراگيري زبان انگليسي يعني پاسخ به بسياري از نياز ها. از آنجايي که دنيا رو به پيشرفت است ديگر نميتوان گفت که يادگيري زبان انگليسي براي کودکان زود است. پرداختن به اين نکته بسيار ضروري به نظر مي رسد که چرا سنين کودکي و نوجواني بهترين دوران براي يادگيري يک زبان خارجي علي الخصوص زبان انگليسي مي باشند و ثانيا يادگيري يک زبان بين المللي مي تواند تاثيري شگرف در آينده ي کودک داشته باشد. کتاب Big Fun با استفاده از واژگان ساده و مباني زبان، زبان انگليسي را به بهترين نحو ممکن به کودکان آموزش مي دهد .