فلش کارت کودکان

در این دسته فلش کارت های آموزش زبان انگلیسی کودکان قرار گرفته است. فلش کارت های کودکان به صورت مصور با تصاویر و متن کلمات، کودک را به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی علاقمند می سازد.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فلش کارت بدن انسان در زبان انگلیسی My Body

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت اجزای بدن انسان در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت حروف الفبای انگلیسی Alphabet

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت حروف الفبای زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت حیوانات در زبان انگلیسی Animals

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت حیوانات در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت سبزیجات در زبان انگلیسی Vegetables

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت سبزیجات در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 12,000 تومان

فلش کارت متضادها در زبان انگلیسی Opposites

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت متضادهای زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 20,000 تومان

فلش کارت مشاغل در زبان انگلیسی Occupations

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت مشاغل در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت میوه ها در زبان انگلیسی Fruits

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت میوه ها در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت ورزش ها در زبان انگلیسی Sports

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت انواع ورزش ها در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

فلش کارت وسایل نقلیه در زبان انگلیسی Transport

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت وسایل نقلیه در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 6,000 تومان