دسته بندی ها

Phonics

مجموعه Phonics یک دوره سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای آموزش صداها، لغات و الفبای زبان انگلیسی به کودکان دوره ابتدایی است. هر سطح شامل 20 درس است که با تصاویر رنگی و جذاب به صورت تمرین و پاسخ به همراه فایل های صوتی، سعی در ارائه آموزش های اولیه زبان انگلیسی  خواهد داشت. همچنین هر درس از این سری از کتاب ها، شامل چهار بخش اصلی Let's Learn، Let's Practice، Let's Choose، Let's Read می باشد.

این دوره آموزشی موارد زیر را به کودک آموزش می دهد.

- حروف الفبای زبان انگلیسی                                - اصوات و صداهای حروف زبان انگلیسی

- لغاتی که از این حروف استفاده می کنند.               - و بسیاری لغات جدید دیگر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب آموزش زبان کودکان Lets Go Phonics 1

مجموعه Phonics یک دوره سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای آموزش صداها، لغات و الفبای زبان انگلیسی به کودکان دوره ابتدایی است. هر سطح شامل 20 درس است که با تصاویر رنگی و جذاب به صورت تمرین و پاسخ به همراه فایل های صوتی، سعی در ارائه آموزش های اولیه زبان انگلیسی  خواهد داشت. همچنین هر درس از این سری از کتاب ها، شامل چهار بخش اصلی Let's Learn، Let's Practice، Let's Choose، Let's Read می باشد.

این دوره آموزشی موارد زیر را به کودک آموزش می دهد.

- حروف الفبای زبان انگلیسی                                - اصوات و صداهای حروف زبان انگلیسی

- لغاتی که از این حروف استفاده می کنند.               - و بسیاری لغات جدید دیگر

 

- سطح اول این مجموعه با نام Phonics 1 شامل یک کتاب و یک CD صوتی می باشد.

کتاب آموزش زبان کودکان Lets Go Phonics 2

مجموعه Phonics یک دوره سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای آموزش صداها، لغات و الفبای زبان انگلیسی به کودکان دوره ابتدایی است. هر سطح شامل 20 درس است که با تصاویر رنگی و جذاب به صورت تمرین و پاسخ به همراه فایل های صوتی، سعی در ارائه آموزش های اولیه زبان انگلیسی  خواهد داشت. همچنین هر درس از این سری از کتاب ها، شامل چهار بخش اصلی Let's Learn، Let's Practice، Let's Choose، Let's Read می باشد.

این دوره آموزشی موارد زیر را به کودک آموزش می دهد.

- حروف الفبای زبان انگلیسی                                - اصوات و صداهای حروف زبان انگلیسی

- لغاتی که از این حروف استفاده می کنند.               - و بسیاری لغات جدید دیگر

 

- سطح دوم این مجموعه با نام Phonics 2 شامل یک کتاب و یک CD صوتی می باشد.

کتاب آموزش زبان کودکان Lets Go Phonics 3

مجموعه Phonics یک دوره سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای آموزش صداها، لغات و الفبای زبان انگلیسی به کودکان دوره ابتدایی است. هر سطح شامل 20 درس است که با تصاویر رنگی و جذاب به صورت تمرین و پاسخ به همراه فایل های صوتی، سعی در ارائه آموزش های اولیه زبان انگلیسی  خواهد داشت. همچنین هر درس از این سری از کتاب ها، شامل چهار بخش اصلی Let's Learn، Let's Practice، Let's Choose، Let's Read می باشد.

این دوره آموزشی موارد زیر را به کودک آموزش می دهد.

- حروف الفبای زبان انگلیسی                                - اصوات و صداهای حروف زبان انگلیسی

- لغاتی که از این حروف استفاده می کنند.               - و بسیاری لغات جدید دیگر

 

- سطح سوم این مجموعه با نام Phonics 3 شامل یک کتاب و یک CD صوتی می باشد.