مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب People, Places and Things 1: Listening

سری کتاب های People, Places, and Things Listening یک مجموعه سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای تقویت مهارت شنیداری و دایره لغات زبان آموزان از سطوح مقدماتی تا پیش از متوسط می باشد. هر سطح دربردانده 8 درس است که هر درس نیز به موضوع خاصی در سه بخش People، Place، Things می پردازد. در پایان هر درس نیز مروری بر لغات شده و مطالب آموخته شده خواهد گردید. برای تمامی بخش ها فایل صوتی با لهجه امریکن ارائه گردیده است. این مجموعه می تواند برای آمادگی مهارت شنیداری آزمون TOEFL و TOEIC مناسب باشد.

- هر سطح از این محصول شامل یک کتاب و یک سی دی صوتی می باشد.

قیمت: 5,000 تومان

کتاب People, Places and Things 2: Listening

سری کتاب های People, Places, and Things Listening یک مجموعه سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای تقویت مهارت شنیداری و دایره لغات زبان آموزان از سطوح مقدماتی تا پیش از متوسط می باشد. هر سطح دربردانده 8 درس است که هر درس نیز به موضوع خاصی در سه بخش People، Place، Things می پردازد. در پایان هر درس نیز مروری بر لغات شده و مطالب آموخته شده خواهد گردید. برای تمامی بخش ها فایل صوتی با لهجه امریکن ارائه گردیده است. این مجموعه می تواند برای آمادگی مهارت شنیداری آزمون TOEFL و TOEIC مناسب باشد.

- هر سطح از این محصول شامل یک کتاب و یک سی دی صوتی می باشد.

قیمت: 15,000 تومان

کتاب People, Places and Things 3: Listening

سری کتاب های People, Places, and Things Listening یک مجموعه سه سطحی از انتشارات آکسفورد برای تقویت مهارت شنیداری و دایره لغات زبان آموزان از سطوح مقدماتی تا پیش از متوسط می باشد. هر سطح دربردانده 8 درس است که هر درس نیز به موضوع خاصی در سه بخش People، Place، Things می پردازد. در پایان هر درس نیز مروری بر لغات شده و مطالب آموخته شده خواهد گردید. برای تمامی بخش ها فایل صوتی با لهجه امریکن ارائه گردیده است. این مجموعه می تواند برای آمادگی مهارت شنیداری آزمون TOEFL و TOEIC مناسب باشد.

- هر سطح از این محصول شامل یک کتاب و یک سی دی صوتی می باشد.

قیمت: 35,000 تومان