مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب Strategic Reading 3 وزیری

ویرایش دوم سری کتاب های Strategic Reading مجموعه ای سه سطحی از انتشارات کمبریج می باشد که برای تقویت مهارت Reading زبان انگلیسی طراحی شده است. تمامی دروس این کتاب از متون معتبر و موثق انگلیسی نظیر روزنامه ها، کتاب ها، مجلات و وبسایت ها انتخاب گردیده است، بنابراین زبان آموز با Reading زبان انگلیسی در دنیای واقعی بیشتر آشنا خواهد شد.

هر سطح از این کتاب شامل 12 درس می باشد که در هر درس به بررسی یک موضوع خاص در قالب سه متن مختلف پرداخته می شود. درس ها از بخش های مختلفی تشکیل می شود که با ارائه متن و تمارین متنوع سعی در آموزش Reading و واژگان زبان انگلیسی به شیوه جذاب را خواهد داشت.

ریدینگ های جلد سوم این مجموعه Strategic Reading 3 در حدود 450 تا 600 کلمه را در بر خواهد داشت و زبان آموزان سطوح Low-Advanced را مورد هدف قرار می دهد.

قیمت: 50,000 تومان

کتاب Strategic Reading 1 وزیری

ویرایش دوم سری کتاب های Strategic Reading مجموعه ای سه سطحی از انتشارات کمبریج می باشد که برای تقویت مهارت Reading زبان انگلیسی طراحی شده است. تمامی دروس این کتاب از متون معتبر و موثق انگلیسی نظیر روزنامه ها، کتاب ها، مجلات و وبسایت ها انتخاب گردیده است، بنابراین زبان آموز با Reading زبان انگلیسی در دنیای واقعی بیشتر آشنا خواهد شد.

هر سطح از این کتاب شامل 12 درس می باشد که در هر درس به بررسی یک موضوع خاص در قالب سه متن مختلف پرداخته می شود. درس ها از بخش های مختلفی تشکیل می شود که با ارائه متن و تمارین متنوع سعی در آموزش Reading و واژگان زبان انگلیسی به شیوه جذاب را خواهد داشت.

ریدینگ های جلد اول این مجموعه Strategic Reading 1 در حدود 300 تا 500 کلمه را در بر خواهد داشت و زبان آموزان سطوح Intermediate را مورد هدف قرار می دهد.

قیمت: 40,000 تومان

کتاب Strategic Reading 2 - رحلی

ویرایش دوم سری کتاب های Strategic Reading مجموعه ای سه سطحی از انتشارات کمبریج می باشد که برای تقویت مهارت Reading زبان انگلیسی طراحی شده است. تمامی دروس این کتاب از متون معتبر و موثق انگلیسی نظیر روزنامه ها، کتاب ها، مجلات و وبسایت ها انتخاب گردیده است، بنابراین زبان آموز با Reading زبان انگلیسی در دنیای واقعی بیشتر آشنا خواهد شد.

هر سطح از این کتاب شامل 12 درس می باشد که در هر درس به بررسی یک موضوع خاص در قالب سه متن مختلف پرداخته می شود. درس ها از بخش های مختلفی تشکیل می شود که با ارائه متن و تمارین متنوع سعی در آموزش Reading و واژگان زبان انگلیسی به شیوه جذاب را خواهد داشت.

ریدینگ های جلد دوم این مجموعه Strategic Reading 2 در حدود 400 تا 550 کلمه را در بر خواهد داشت و زبان آموزان سطوح Hight-intermediate را مورد هدف قرار می دهد.

قیمت: 60,000 تومان