مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب Communicate 1

کتاب های  Communicate 1,2 مجموعه ای دو سطحی از انتشارات مک میلان است که برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری طراحی گردیده است. این مجموعه مهارت Listening و Speaking زبان آموز سطوح B1 را از طریق تمارین ویدیو محور تقویت می سازد. تمامی تمرین ها و فیلم های آموزشی این مجموعه براساس چالش هایی که یک فرد در ارتباطات روزمره کشورهای انگلیسی زبان با آن روبرو می شود، طراحی شده است. و او را با مسائل و تجربیاتی در مورد زندگی شخصی، اجتماعی، تحصیلی و کاری آشنا خواهد ساخت. تمامی ویدیوهای آموزشی شامل تمرین هایی نیز خواهد بود که به یادگیری بهتر مسائل کمک خواهد نمود. کتاب مشتمل بر 15 درس می باشد که هر درس به موضوعی خاص پرداخته است.

- این مجصول شامل یک کتاب، یک CD صوتی و یک DVD تصویری می باشد.

قیمت: 18,000 تومان

کتاب Communicate 2

کتاب های  Communicate 1,2 مجموعه ای دو سطحی از انتشارات مک میلان است که برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری طراحی گردیده است. این مجموعه مهارت Listening و Speaking زبان آموز سطوح B1 را از طریق تمارین ویدیو محور تقویت می سازد. تمامی تمرین ها و فیلم های آموزشی این مجموعه براساس چالش هایی که یک فرد در ارتباطات روزمره کشورهای انگلیسی زبان با آن روبرو می شود، طراحی شده است. و او را با مسائل و تجربیاتی در مورد زندگی شخصی، اجتماعی، تحصیلی و کاری آشنا خواهد ساخت. تمامی ویدیوهای آموزشی شامل تمرین هایی نیز خواهد بود که به یادگیری بهتر مسائل کمک خواهد نمود. کتاب مشتمل بر 15 درس می باشد که هر درس به موضوعی خاص پرداخته است.

- این مجصول شامل یک کتاب، یک CD صوتی و یک DVD تصویری می باشد.

قیمت: 18,000 تومان