مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فلش کارت بدن انسان در زبان انگلیسی My Body

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت اجزای بدن انسان در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 15,000 تومان

فلش کارت حروف الفبای انگلیسی Alphabet

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت حروف الفبای زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 15,000 تومان

فلش کارت حیوانات در زبان انگلیسی Animals

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت حیوانات در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 15,000 تومان

فلش کارت سبزیجات در زبان انگلیسی Vegetables

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت سبزیجات در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 12,000 تومان

فلش کارت متضادها در زبان انگلیسی Opposites

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت متضادهای زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 20,000 تومان

فلش کارت مشاغل در زبان انگلیسی Occupations

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 60 کارت مشاغل در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 20,000 تومان

فلش کارت میوه ها در زبان انگلیسی Fruits

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت میوه ها در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 15,000 تومان

فلش کارت ورزش ها در زبان انگلیسی Sports

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت انواع ورزش ها در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 15,000 تومان

فلش کارت وسایل نقلیه در زبان انگلیسی Transport

این سری از فلش کارت ها مختص کودکان می باشد که در 33 کارت وسایل نقلیه در زبان انگلیسی را به شیوه ای جذاب به کودک آموزش می دهد.

قیمت: 6,000 تومان