کتاب آموزشی زبان انگلیسی کودکان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب آموزشی زبان انگلیسی کودکان ویرایش دوم - سطح سوم - Oxford Show and Tell 3 - 2nd - Student Book + Work Book(Activity+ litercy + Numeracy)

مجموعه کتاب های آموزشی زبان انگلیسی کودکان  Show and Tell اثر Kathryn Harper از انتشارات آکسفورد است و برای آموزش زیان انگلیسی خردسالان مناسب میباشد.

مجموعه کتاب شامل کتاب دانش آموز + کتاب کار + کتاب تلفظ + کتاب اعداد و سی دی آموزشی می باشد.

قیمت: 800,000 تومان

کتاب آموزشی زبان انگلیسی کودکان ویرایش دوم - سطح دوم Oxford Show and Tell 2 - 2nd - Student Book + Work Book (Activity+ litercy + Numeracy)

مجموعه کتاب های آموزشی زبان انگلیسی کودکان  Show and Tell اثر Kathryn Harper از انتشارات آکسفورد است و برای آموزش زیان انگلیسی خردسالان مناسب میباشد.

مجموعه کتاب شامل کتاب دانش آموز + کتاب کار + کتاب تلفظ + کتاب اعداد و سی دی آموزشی می باشد.

قیمت: 750,000 تومان

کتاب آموزشی زبان انگلیسی کودکان ویرایش دوم - سطح اول - Oxford Show and Tell 1 - 2nd - Student Book + Work Book (Activity+ litercy + Numeracy)

مجموعه کتاب های آموزشی زبان انگلیسی کودکان  Show and Tell اثر Kathryn Harper از انتشارات آکسفورد است و برای آموزش زیان انگلیسی خردسالان مناسب میباشد.

مجموعه کتاب شامل کتاب دانش آموز + کتاب کار + کتاب تلفظ + کتاب اعداد و سی دی آموزشی می باشد.

قیمت: 650,000 تومان